Tarih: 20.07.2024 13:12:29
Anasayfa - Mikro İktisada Giriş

Mikro İktisada Giriş

 

 

 

 Daha çok Meslek Yüksek Okullarına hitap eden bu kitap fakültelerdeki İktisada Giriş niteliği taşıyan derslerde de kullanılabilir. Bölüm sonlarındaki zengin soru seçenekleri okuyucu için artı bir değer durumundadır. 

Örnek Bölümü Görmek İstiyorsanız Tıklayınız

Prof. Dr. Metin BERBER, Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU
Mikro İktisada Giriş
274 sayfa, 2012

ISBN; 978-605-5451-71-4
İsteme Adresi; Murathan Yayınevi, Boztepe Mh. tertip Sok. No; 6 Kat; 1  TRABZON
Sipariş tel ;
0505 741 54 02, 0532 325 24 69, 0542 811 21 11, 0505 382 89 89

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ III
İÇİNDEKİLER V
1.BÖLÜM
TEMEL KAVRAMLAR
1.İhtiyaç
a)İhtiyaçların Özellikleri 
b)İhtiyaçların Çeşitleri 
2.Mal ve Hizmet 
3.Fayda 
4.Değer 
5.Üretim 
6.Üretim Faktörleri
a)Emek 
b)Sermaye 
c)Doğal Kaynak
d)Müteşebbis 
7.Tüketim 
8.Ekonomik Etkinlik 
9.İşbölümü, Uzmanlaşma ve Mübadele 
10.Verimlilik 
11.Ekonomik Birimler 
a)Hanehalkı 
b)Firmalar 
c)Devlet 
SORULAR

2.BÖLÜM
KITLIK, EKONOMİ BİLİMİ VE KITLIK SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ
1.Sınırsız İstekler 
2.Kıt Kaynaklar, Kıtlık Kanunu ve Ekonomi Bilimi 
3.Kıtlık ve Tercih 
4.Tercih ve Alternatif Maliyet 
a)Tüketim Kararlarında Alternatif Maliyet 
b)Üretim Kararlarında Alternatif Maliyet ve Üretim Olanakları Eğrisi 
c)Devlet Harcama Kararlarında Alternatif Maliyet 
SORULAR 

3.BÖLÜM
EKONOMİLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
1.Temel Sorunlar 
a)Tam Kullanım Sorunu 
b)Etkin Kullanım Sorunu 
c)İktisadi Büyüme ve Kalkınma Sorunu 
2.Temel Sorunlar ve Ekonomik Sistemler 
a)Kapitalist Sistem ve Temel Sorunların Çözümü 
b)Karma Ekonomik Sistem 
SORULAR

4.BÖLÜM
EKONOMİK ANALİZ YÖNTEMLERİ VE EKONOMİK FAALİYETLERİN AKIMI
1.Analiz Yöntemleri 
a)Ekonomik Ayrım 
b)Mikro ve Makro Analiz
c)Statik ve Dinamik Analiz 
d)Kısmi ve Genel Denge Analizi 
e)Edebi ve Matematiksel Analiz 
2.Ekonomik Faaliyetlerin Akımı 
a)Devletin Ekonomik Faaliyette Bulunmadığı Dışa Kapalı
Ekonomilerde Faaliyet Akımı 
b)Devletin Ekonomik Faaliyette Bulunduğu Dışa Kapalı
Ekonomilerde Faaliyet Akımı 
c)Devletin Ekonomik Faaliyette Bulunduğu Dışa Açık
Ekonomilerde Faaliyet Akımı 
SORULAR 

5.BÖLÜM
TALEP, ARZ VE PİYASA DENGESİ
1.Fiyat 
2.Piyasa 
3.Talep 
a)Talep Çizelgesi, Talep Kanunu ve Talep Eğrisi
b)Piyasa Talep Eğrisi 
c)Talebi Etkileyen Diğer Faktörler:Talep Fonksiyonu 
d)Talep Edilen Miktardaki Değişim ve Talepteki Değişme 
e)Talepteki Değişmeye Neden Olan Faktörler 
4.Arz 
a)Arz Çizelgesi, Arz Kanunu ve Arz Eğrisi 
b)Piyasa Arz Eğrisi 
c)Arzı Etkileyen Diğer Faktörler: Arz Fonksiyonu 
d)Arzedilen Miktardaki Değişme ve Arzdaki Değişme 
e)Arzdaki Değişmeye Neden Olan Faktörler 
5.Piyasa Dengesi 
6.Piyasa Dengesindeki Değişmeler 
a)Arz Sabitken Talepte Meydana Gelen Değişmeler 
b)Talep Sabitken Arzda Meydana Gelen Değişmeler 
c)Arz ve Talebin Birlikte Değişmesi 
7.Piyasa Dengesinin Oluşmaması Hali 
SORULAR 

6.BÖLÜM
ARZ VE TALEP ESNEKLİĞİ
1.Talebin Fiyat Esnekliği 
a)Nokta ve Yay Esnekliği 
b)Nokta Talep Esnekliğinin Geometrik Yoldan Gösterimi 
c)Talebin Fiyat Esnekliğini Etkileyen Faktörler 
d)Talebin Fiyat Esnekliği ve Toplam Harcamalar 
2.Talebin Gelir Esnekliği 
3.Çapraz Talep Esnekliği 
4.Arz Esnekliği 
a)Nokta ve Yay Esnekliği 
b)Arz Esnekliğini Etkileyen Faktörler 
SORULAR 

7.BÖLÜM
TÜKETİCİ DENGESİ ANALİZİ
1.Kardinal Yaklaşım 
a)Tüketici Dengesi 
2.Ordinal Yaklaşım 
a)Farksızlık Eğrileri 
b)Farksızlık Eğrilerinin Özellikleri 
c)Bütçe Doğrusu 
d)Tüketici Dengesi 
e)Denge Noktasındaki Değişiklikler 
SORULAR 

8.BÖLÜM
ÜRETİCİ DENGESİ ANALİZİ
1.Üretim Fonksiyonu 
2.Azalan Verim Kanunu 
3.Optimal Faktör Bileşimi Seçimi 
a)Eş-Ürün Eğrileri 
b)Eş-Ürün Eğrilerinin Özellikleri 
c)Eş-Maliyet Doğruları 
d)En Düşük Maliyetle Üretim 
4.Üretici Dengesindeki Değişmeler 
a)Faktör Fiyatlarındaki Değişmeler ve Üretici Dengesi 
b)Üretici Bütçesindeki Değişme ve Üretici Dengesi 
SORULAR
9.BÖLÜM
MALİYET ANALİZİ
1.Kısa Dönem Üretim Maliyetleri 
a)Sabit Maliyetler 
b)Değişken Maliyetler 
c)Toplam Maliyet 
d)Marjinal Maliyet 
e)Toplam, Ortalama ve Marjinal Maliyet Arasındaki İlişkiler 
f)Kapasite Sorunu 
2.Uzun Dönem Üretim Maliyetleri 
a)Toplam Maliyet 
b)Ortalama Maliyet 
c)Marjinal Maliyet 
SORULAR 

10.BÖLÜM
TAM REKABET PİYASASI
1.Piyasaların Sınıflandırılması 
2.Tam Rekabet Piyasasının Özellikleri 
3.Tam Rekabet Piyasasında Piyasa ve Firma Talep Eğrileri 
4.Tam Rekabet Piyasasındaki Firmanın Hasılatı 
5.Tam Rekabet Piyasasındaki Firmanın Kısa Dönem Dengesi 
a)Toplam Hasılat ve Toplam Maliyete Göre Firma Dengesi 
b)Marjinal Hasılat ve Marjinal Maliyete Göre Firma Dengesi 
6.Kısa Dönemde Firmalar İçin Farklı Denge Durumları 
a) Normalüstü Kar Elde eden Firma Dengesi 
b) Normal Kar Elde Eden Firma Dengesi 
c) Zarar Etmesine Rağmen Üretime Devam Eden Firma Dengesi 
e) Zarar Eden ve Üretimi Durduran Firma Dengesi 
7.Tam Rekabet Piyasasındaki Firmanın Kısa Dönem Arz Eğrisi 
8.Tam Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Firma ve Endüstri Dengesi 
SORULAR 

11.BÖLÜM
MONOPOL PİYASASI
1.Tanım 
2.Monopolün Ortaya Çıkış Nedenleri 
3.Monopolcü Firmanın Talep Eğrisi ve Hasılatı 
4.Monopolcü Firmanın Kısa Dönem Dengesi 
a) Aşırı Kar Elde Eden Monopolcü Firma Dengesi 
b) Normal Kar Elde Eden Monopolcü Firma Dengesi 
c) Zarar Eden Monopolcü Firma Dengesi 
5.Monopolde Uzun Dönem Dengesi 
6.Monopolde Fiyat Farklılaştırması 
7.Monopol ve Tam Rekabet Piyasalarının Karşılaştırılması 
SORULAR 

12.BÖLÜM
MONOPOLCÜ REKABET VE OLİGOPOL PİYASALARI
1.Monopollü Rekabet Piyasası ve Temel Özellikleri 
2.Monopollü Rekabet Piyasasında Kısa ve Uzun Dönem Dengesi 
3.Oligopol Piyasası ve Temel Özellikleri 
4.Oligopolde Piyasa Dengesi 
a)Dirsekli Talep Eğrisi Modeli 
b)Kartel 
SORULAR

13.BÖLÜM
FAKTÖR PİYASALARI VE FAKTÖR GELİRLERİ
1.Faktör Piyasaları ve Temel Özellikleri
2.Emek ve Emek Piyasası 
3.Sermaye ve Sermaye Piyasası
4.Toprak ve Rant
SORULAR 
YARARLANILAN KAYNAKLAR
CEVAPLAR

 .
 

Döviz Bilgileri

Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Galerinin devamı için lütfen tıklayınız


Günün Sözü

Bir lafa bakarım  laf mı diye,

Bir de söyleyene bakarım adam mı diye..

Hz. Mevlana

        


Hava Durumu
TRABZON

İstatistikler

Toplam Çoğul Ziyaret : 1036249
Toplam Tekil Ziyaret : 348727
Bugün Tekil Ziyaret : 17
Dün Tekil Ziyaret : 42

Prof.Dr. Metin BERBER 2010 ©. Email: info@metinberber.com.