Tarih: 26.05.2024 05:48:56
Anasayfa - Makaleler

Makaleler

Bölgesel Beşeri Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi Piramit Model

İTHALATA DAYALI BÜYÜME 1989–2007 TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Türkiye'de İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıramalaması (2010)

Yapışkan Bilgi Modeli Türkiye için Bulgular


Türkiye’de Yakınlaşma Hipotezinin Bölgelerarası Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Çalışma, 1975-1997,
 (R. Yamak ve S. Artan ile birlikte), 9. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi Bildiriler Kitabı, ss. 51-59, Ekim 2000, Trabzon

 

Yeni Küresel Ekonomik Sistem ve Ulusal Kalkınmada Kentlerin Önemi, Küreselleşme, Yerellik, İnsan Yerleşimleri ve Yönetim Sempozyumu, 15 Mayıs 1996, İstanbul.

 

Karadeniz Bölgesi'nde Eğitim Planlaması: Entegre Üniversite Sistemi,
4.Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, 16-17 Haziran 1994, KTÜ, Trabzon.

 

Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi;
Türkiye Ekonomi Kurumu, Tartışma Metinleri, 2004/21, 2004 (S. Artan İle birlikte)

 

Kamu Kesimi Büyüklüğü Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Çoklu Ko-Entegrasyon Analizi;
(S. Artan ile birlikte) CU., İİBF Dergisi, sayı 5 No ;2, 2004,
on-line makale şeklinde mevcut ;
http://www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/makale/982.pdf

 

1990'lı Yıllarda Trabzon'da Sosyo-Ekonomik Yapı ve Dış Ticaretteki Gelişme Eğilimleri,
Trabzon Belediyesi Kültür Yayınları, No:26, 1996, Trabzon.

 

Türkiye'de Yerel Yönetimlerin İktisadi Kalkınmayı Desteklemede Aksayan Yönleri, 
Demokrasi Gündemi, Türk Demokrasi Vakfı Bülteni, Sayı 21, 1995, Ankara.

 

Türkiye'de Yatırım Harcamaları - Ekonomik Büyüme İlişkisi, AK Modeli Testi ; 1968-1998,
İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ekim 2001, ss.61-70 (S. Artan ile birlikte)

 

Doğu Karadeniz'de Turim potansiyeli, Çeşitlendirilmesi ve Gelişme Olanakları;
 Karadeniz Bölgesi'nde Yayla Turizminin Geliştirilmesi, Bölgesel Gelişme ve Çevreye Uyumlu Yapılaşma, İTO Yay.No ; 1997-27, İstanbul

 

Türk Bölgesel Kalkınma Politikalarında Yeni Arayışlar: Kalkınma Ajansları ve Türkiye’de Uygulanabilirliği,
Karadeniz Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 13–14 Ekim 2005, Bildiriler Kitabı ss. 146–155, Trabzon.

 

Doğu Karadeniz Bölgesinde Fındık Ekonomisi;
Fiskobirlik Genel Müdürlüğü, Şubat 1996 
 

 

Giresun İlinin Ekonoımik Yapı Analizi;
(A. Ekinci İle Birlikte) Giresun Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İkinci Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı, 28-29 Haziran 2007 , Giresun

 

Karadeniz Ekonomik işbirliği Bölgesinde Ticaret Akımlarının Belirleyicileri; Çekim Modeli Yaklaşımı,
 (S. Artan ve M. Can Genç ile birlikte) Giresun Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İkinci Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı, 28-29 Haziran 2007 , Giresun

 

Türkiye'de Yurtiçi Tasarruf ve Belirleyicileri; 
(Z. Abdioğlu İle Birlikte) Giresun Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İkinci Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı, 28-29 Haziran 2007 , Giresun

 

"Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Uzun Dönem Analizi ; Türkiye Örneği 1976-2005,
 (S. Türedi İle Birlikte) Giresun Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İkinci Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı, 28-29 Haziran 2007 , Giresun

 

Türkiye'de Kadın İstihdamı; Ülke ve Bölge Düzeyinde Analiz 
(B.Y.Eser ile Birlikte), İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt; 10, Sayı; 2 Nisan 2008 ISSN; 1303-2860

(İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi için tıklayınız)

 

Türkiye'de Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi,
(S. Kurt ile birlikte), Atatürk Üniversitesi-İİBF Dergisi, 2008 (22) Cilt II, s.57-80

(Ulakbim İçin tıklayınız)

 

Beşeri Sermaye, İhracat ve Ekonomik Büyüme; Türkiye Ekonomisi Üzerine Nedensellik Analizi, 
(M.Can Genç. ve M. Kemal Değer ile birlikte), 7. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Yalova 2009, Bildiriler Kitabı, ss. 53-65.

 

 İthalata Dayalı Büyümenin Sürdürülebilirliği, 1989-2007 Türkiye Örneği 
(E. Baday Yldız ile Birlikte), 10. İstatistik ve Ekonometri Kongresi, Mayıs 2009, ERZURUM.

Bildiriler Kitapçığı; Atatürk Üniv. İİBF Dergisi, ISSN; 1300-4646, Cilt;25, Sempozyum Özel Sayısı, Yıl; 2011, Sayfa; 165-181

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesinde Ticaret Akımlarının Belirleyicileri; Çekim Modeli Yaklaşımı
(M.C. Genç ve S. Artan ile birlikte), Atatürk Üniv. İİBF Dergisi, Cilt; 25, Sayı 2, 2011, sayfa; 207-225

Bilgi Yayılmaları ve Beşeri Sermaye İlişkisi; Türkiye'nin İlleri Üzerine Panel Nedensellik Analizi
(M.C.Genç, E.B. Yıldız  ve M.K.Değer ile birlikte)
Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010, Yozgat, Bildiriler Kitabı, ss. 685-693

 Finansal Kalkınma, Ticari Açıklık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki; Türkiye Üzerine Bir Analiz, 
(Salih Türedi ile birlikte), Erciyes Üniversitesi, İİBF fakülte Dergisi, ISSN; 1301-3688, Ocak-Temmuz 2010, sayı;35, ss; 301-316.
 

Döviz Bilgileri

Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Galerinin devamı için lütfen tıklayınız


Günün Sözü

Bir lafa bakarım  laf mı diye,

Bir de söyleyene bakarım adam mı diye..

Hz. Mevlana

        


Hava Durumu
TRABZON

İstatistikler

Toplam Çoğul Ziyaret : 1025433
Toplam Tekil Ziyaret : 346320
Bugün Tekil Ziyaret : 5
Dün Tekil Ziyaret : 40

Prof.Dr. Metin BERBER 2010 ©. Email: info@metinberber.com.